Jordbyggnad & Snöröjning                        Fastighetsskötsel                      

Vi utför jordbyggnad samt snöarbeten 

  • Grundningsarbeten
  • Jordbyggnad 

  • Grävning av diken
  • Kommunalteknik
  • Muddringsarbeten

  • Väggrunder 
  • Husgrunder 

Till vårt förfogande har vi en modern maskinpark och kunnig personal

Våra kunder är kommuner, städer och underleverans till den allmänna sektorn. Vi utför även arbeten åt privata hushåll och bostadsbolag 

JCJ Lassfolk Entreprenad utför olika slag av jordbyggnadsarbeten

Markarbeten

Husgrunder, Hallgrunder, Vägbyggnad,

El,- Fiber och Vatten ledningar

Sandningsarbeten, sandsopning, Snöplogning. -Fastighetsskötsel i sin helhet- 

Kontakta oss och begär offert!