Jordbyggnad & Snöplogning

Din samarbetspartner för markarbeten

Vi utför jordbyggnad samt snöarbeten 

  • Grundningsarbeten
  • Jordbyggnad 

  • Grävning av diken
  • Kommunalteknik
  • Muddringsarbeten

  • Väggrunder 
  • Husgrunder 

Till vårt förfogande har vi en modern maskinpark och kunnig personal

Våra kunder är kommuner, städer och underleverans till den allmänna sektorn. Vi utför även arbeten åt privata hushåll och bostadsbolag 

JCJ Lassfolk Entreprenad utför olika slag av jordbyggnadsarbeten

Dikesgrävning

Kabelarbeten, reparation av linjer, tomtmarks arbeten mm

Sandningsarbeten, sandborstning, fastighetsskötsel samt bortförsel av jordmassor

Kontakta oss och begär offert!